Hyrax Appliance

Het is een volledig metalen expansie apparaat en is vast gelast op 4 banden.

Door middel van een speciale lange sleutel kan de expansie schroef worden opengedraaid, zodat de smalle bovenkaak in de juiste relatie met de onderkaak zal komen.