New T Appliance

De “T-appliance” werd in 1985 geïntroduceerd als multifunctionele activator.

Het apparaat maakte expansie van de boventandboog, onafhankelijk van de ondertandboog mogelijk, alsmede stapsgewijze sagittale activering van het mandibulaire gedeelte, indien nodig asymmetrisch. Uiteraard kan, via “buccal tubes”, een high pull headgear worden bijgeplaatst.

In de jaren nà z’n introductie groeide de T-appliance uit tot één van de meest toegepaste activatoren in Nederland. Na ruim 15 jaar trouwe dienst leek de tijd aangebroken voor een face-lift, met behoud van het oorspronkelijke concept.

De “New T-appliance” stelt u in staat om:

  • De boventandboog onafhankelijk van de ondertandboog te expanderen tot circa 5 mm middels een transversale schroef.
  • Het mandibulaire gedeelte sagittaal tot circa 9 mm te activeren, met behulp van 2 schroeven in de linguale vleugels.
  • De constructie van het apparaat is zodanig dat het mogelijk is om asymmetrisch te werken, bijvoorbeeld om een mediaanlijnverschuiving te corrigeren.
  • De stabiliteit zal hier niet onder lijden en de breukgevoeligheid is minimaal.

Benodigdheden voor het vervaardigen van een New T-appliance:

  • Afdruk boven-en onderkaak en een constructie beet van circa 5 mm hoogte